PROMO
Chevettes au Sésame
2 301 XPF 2301.0 XPF
PROMO
Crabes
4 867 XPF 4867.0 XPF
PROMO
Poëlon de Chevrettes
2 478 XPF 2478.0 XPF
PROMO
Moules à l'ail
2 743 XPF 2743.0 XPF
PROMO
Porcelet au Lait de Coco
2 478 XPF 2478.0 XPF
PROMO
Riz à emporter
310 XPF 310.0 XPF
PROMO
Tofu au Poisson Salé
1 504 XPF 1504.0 XPF
PROMO
Carpaccio Thon
2 212 XPF 2212.0 XPF
PROMO
Sashimi Thon
2 212 XPF 2212.0 XPF
PROMO
Riz Cantonnais Végétarien
1 327 XPF 1327.0 XPF
PROMO
Porcelet au Lait de Coco
2 478 XPF 2478.0 XPF
PROMO
Galettes de Riz aux Chevrettes
1 327 XPF 1327.0 XPF
PROMO
Banh Cuon
1 062 XPF 1062.0 XPF
PROMO
Salade 5 Saisons aux Chevrettes
2 301 XPF 2301.0 XPF
PROMO
Goi Cuon
1 150 XPF 1150.0 XPF
PROMO
Salade 5 Saisons Boeuf
2 124 XPF 2124.0 XPF
PROMO
Salade 5 Saisons Végétarien
1 858 XPF 1858.0 XPF
PROMO
Nem Cha Gio
1 062 XPF 1062.0 XPF
PROMO
Pho Tai
1 593 XPF 1593.0 XPF
PROMO
Bo Bun Nems
1 593 XPF 1593.0 XPF