PROMO
Poulet au Curry Rouge
1 593 XPF 1593.0 XPF
PROMO
Phat Thai Sai Kai
1 504 XPF 1504.0 XPF
PROMO
Kaengphethet
1 593 XPF 1593.0 XPF
PROMO
Tom Yum Xahar Thai
2 035 XPF 2035.0 XPF
PROMO
Tom Yum Goong
2 035 XPF 2035.0 XPF
PROMO
Phat Thai Végétarien
1 416 XPF 1416.0 XPF
PROMO
Tom Yum Pla
1 593 XPF 1593.0 XPF
PROMO
Tom Yum Gai
1 593 XPF 1593.0 XPF
PROMO
Yam Sapparod
1 681 XPF 1681.0 XPF
PROMO
Pla Goong
1 681 XPF 1681.0 XPF
PROMO
Larb au Thon
1 770 XPF 1770.0 XPF
PROMO
Larb au Boeuf
1 327 XPF 1327.0 XPF
PROMO
Salade de Calamar à la Citronnelle
1 327 XPF 1327.0 XPF
PROMO
Lap Gai
1 327 XPF 1327.0 XPF
PROMO
Tod Man Pla
1 150 XPF 1150.0 XPF
PROMO
Riz Sauté à l'Ananas
1 150 XPF 1150.0 XPF
PROMO
Riz Sauté à la Thailandaise
1 150 XPF 1150.0 XPF
PROMO
Riz à l'Ail
973 XPF 973.0 XPF
PROMO
Riz Gluant
664 XPF 664.0 XPF
PROMO
Riz à la Vapeur
159 XPF 159.0 XPF